Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Student

Stypendium

Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż.Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2016/17

 

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Kwota miesięcznego stypendium

[EUR]

500

400

300

Wysokość stypendium w roku akademickim 2017/18

 

GRUPA I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

GRUPA II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 

GRUPA III

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Kwota miesięcznego stypendium

[EUR]

500

450

350

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego), zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ są finansowani z budżetu programu PO WER.