Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Student

Oferty praktyk

Oferty praktyk przesyłane do Biura Programu Erasmus z zagranicznych instytucji, (przedsiębiorstw, firm, itp.), które można zrealizować w ramach Programu Erasmus.

Studenci zainteresowani daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną instytucją i dopełnić wszelkich formalności sprecyzowanych przez Biuro Programu Erasmus (patrz Regulamin wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus+ i ‘Krok po kroku - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+’).

Linki do stron internetowych, które mogą służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów i uczelnie miejsc odbywania praktyk zagranicznych:
http://www.praxisnetwork.eu/
erasmusintern.org

Biuro Programu Erasmus Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami.