Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Student

Praktyki

 • Wyjazd na praktyki - krok po kroku

  „KROK PO KROKU” - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+

  więcej

 • Stypendium

  Stypendium Programu Erasmus jest dofinansowaniem CZĘŚCI kosztów związanych z pobytem za granicą, takich jak zakwaterowanie, utrzymanie, podróż.Kwota stypendium jest uzależniona od kosztów utrzymania w danym kraju, jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska.

  więcej

 • Okiem studenta

  więcej

 • Oferty praktyk

  Oferty praktyk przesyłane do Biura Programu Erasmus z zagranicznych instytucji, (przedsiębiorstw, firm, itp.), które można zrealizować w ramach Programu Erasmus.

  Studenci zainteresowani daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną instytucją i dopełnić wszelkich formalności sprecyzowanych przez Biuro Programu Erasmus (patrz Regulamin wyjazdów na praktyki w ramach Programu Erasmus+ i ‘Krok po kroku - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+’).

  Linki do stron internetowych, które mogą służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów i uczelnie miejsc odbywania praktyk zagranicznych:
  http://www.praxisnetwork.eu/
  erasmusintern.org

  Biuro Programu Erasmus Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami.

  więcej

 • Dokumenty do Pobrania

  więcej