Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Pracownik

Stypendium

Stawka stypendium dla pracownika jest obliczona na podstawie:

  • kraju, do którego planowany jest wyjazd
  •  długości wyjazdu (liczba dni)
  •  wysokości środków finansowych przyznanych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na dany rok akademicki.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2016/17

 

GRUPA I

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

GRUPA II

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 

GRUPA III

Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

GRUPA IV

Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

Dzienna wartość stypendium przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni *

[EUR]

130

110

100

80 

* W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-dni.