Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

PO WER

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie finansowe na realizację wyjazdów:

- studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia/praktyki posiadających prawo do „dodatku socjalnego”;

- studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia/praktyki do krajów Unii Europejskiej.

Logo FE Wiedza edukacja

      

Logo UE Fundusz Społeczny

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia i praktyki w roku 2017/18

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3015 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369 PLN

Tabela B - Wyjazdy studentów niepełnosprawnych w roku 2017/18

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN

praktyka

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2153 PLN

2584 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1938 PLN

2369 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1507 PLN

1638 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

UWAGA! Student może zrealizować tylko 1 wyjazd (praktyki i studia łącznie) z dofinansowaniem z Programu POWER w Edycji 2 Programu (lata 2016/17-2018/19).