Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

PO WER

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie finansowe na realizację wyjazdów:

- studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia i posiadających prawo do „dodatku socjalnego”;

- studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę do krajów Unii Europejskiej.

Logo FE Wiedza edukacja

      

Logo UE Fundusz Społeczny

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia w roku 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktykę – dotyczy jedynie wyjazdów studentów niepełnosprawnych w roku 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN

praktyka

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2356 zł