Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Karta Erasmus

Karta Uczelni Erasmusa(Erasmus Univeristy Charter) uprawnia szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus i jest nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Wszystkie uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa do Komisji Europejskiej.  Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Karta Uczelni Erasmusa na lata 2014-2020