Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Czym jest Program Erasmus

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu bierze udział w programie Erasmus od roku 2002/03.

W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates. W latach 2007-2013 Erasmus był częścią programu 'Uczenie się przez całe życie' (The Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego.

Obecna, nowa edycja programu Erasmus będzie realizowana w latach 2014-2020  czyli Erasmus + jest integracją siedmiu oddzielnych do tej pory programów pod jednym szyldem.
Program wesprze współpracę na rzecz wprowadzania zmian oraz unowocześniania metod nauczania i pracy z młodzieżą.  Pomoże młodym ludzie i dorosłym zdobyć umiejętności, których potrzebują do odniesienia sukcesu we współczesnym świecie.

Więcej informacji:

ec.europa.eu/erasmus-plus
erasmusplus.org.pl