Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Aktualności

Data 13 - 11 Nabór pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus

W dniach  12.11.2013 - 17.01.2014 zostanie uruchomiony nabór kandydatów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 dla:

  • nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych uczelni partnerskiej
  • pracowników uczelni w celach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą przebiegu naboru a następnie o złożenie kompletu dokumentów w Biurze Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pokój nr 2/1).:

  • kwestionariusz na wyjazd
  • Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme) zaakceptowany przez uczelnię partnerską

lub

  • Indywidualny program szkolenia (plan pracy) (Individual Work Programme) - adekwatny do wykonywanych obowiązków służbowych, zaakceptowany przez instytucję przyjmującą.

W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych pierwszeństwo będą miały osoby, które dotychczas nie korzystały z programu Erasmus a w dalszej kolejności osoby, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

W przypadku wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych pierwszeństwo będą mieli pracownicy administracyjni.

Szczegóły praktyczne dotyczące uczestnictwa w Programie Erasmus znajdują się w instrukcji "Krok po kroku" oraz dokumentach:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Pani mgr. inż. Moniki Ileckiej-Folcik (monika.ilecka@awf.wroc.pl, 71 347 3103).