Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Aktualności

Data 13 - 11 Nabór na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus dla nauczycieli akademickich i pracowników AWF we Wrocławiu

W dniach  13.11.2012 - 20.01.2013 zostanie uruchomiony nabór kandydatów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 dla:

nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych uczelni partnerskiej (13 miejsc)

oraz

pracowników uczelni w celach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy (5miejsc)

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą przebiegu naboru a następnie o złożenie kompletu dokumentów w Biurze Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pokój nr 2/1).:

a)      kwestionariusz na wyjazd
b)      Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme) zaakceptowany przez uczelnię partnerską
         lub
         Indywidualny program szkolenia (plan pracy) (Individual Work Programme) - adekwatny do wykonywanych obowiązków służbowych, zaakceptowany przez instytucję przyjmującą.

W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych pierwszeństwo będą miały osoby, które dotychczas nie korzystały z programu Erasmus a w dalszej kolejności osoby, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

W przypadku wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych pierwszeństwo będą mieli pracownicy administracyjni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Pani mgr. inż. Moniki Ileckiej-Folcik (Monika.ilecka@awf.wroc.pl, 71 347 3103).