Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Aktualności

Data 07 - 12 Informacja dla pracowników uczelni

W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdami szkoleniowymi w ramach programu Erasmus zmieniono, za zgodą Agencji Narodowej, proporcje miejsc stypendialnych.

Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 są możliwe dla:

nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych uczelni partnerskiej (7 miejsc)
oraz
pracowników uczelni w celach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy (11 miejsc)

Zapraszamy do udziału w Programie Erasmus.