Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

Aktualności

Data 30 - 09 Doroczne badanie przeprowadzane przez Erasmus Student Network (ESN)

W imieniu Komisji Europejskiej, Stowarzyszenia Erasmus Student Network (ESN) oraz własnym uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w dorocznym badaniu przeprowadzanym przez ESN.  Badanie to jest skoncentrowane na zagranicznej mobilności edukacyjnej oraz na nauce języków obcych. Nowością w tegorocznym badaniu będzie objęcie nim nie tylko mobilności w celu zrealizowania części studiów (credit mobility), ale także mobilności w celu zdobycia dyplomu (kwalifikacji) w innym kraju (degree-mobility). Szczegółowe informacje na temat badania ESN oraz link do kwestionariusza on-line znajduje się na stronie http://esn.org/survey .

Wśród osób, które wypełnią kwestionariusz on-line zostanie wylosowana nagroda rzeczowa – szczegóły na wskazanej uprzednio stronie internetowej.

Liczymy, iż frekwencja udziału polskich studentów  w badaniu będzie co najmniej adekwatna do ich liczebności w mobilności programu Erasmus. Kwestionariusz on-line będzie aktywny do 15 października 2013 r.